KHA HỌC KẾ TON THUẾ
Kha học kế ton Thuế l 1 kha học rất chuyn su về thuế, hướng dẫn cc bạn cc kỹ năng v kinh nghiệm chuyn biệt về Kế ton Thuế, huấn luyện bạn trở thnh 1 kế ton Thuế đng nghĩa. Kha học khng dừng lại ở việc hướng dẫn cc bạn những vấn đề về k khai thuế, ln bo co thuế 1 cch đơn sơ như những kha học khc trn thị trường. Sau khi kết thc Kha học kế ton thực hnh Thuế, cc bạn sẽ lĩnh hội được cc kỹ năng xử l cng việc nghệ thuật v chnh xc m bất kỳ kế ton thuế no cũng cần phải c.

Đối tượng tham gia kha học Kế ton thuế chuyn su
Sinh vin kế ton mới ra trường muốn học thực hnh lấy kinh nghiệm lm kế ton thuế thực tế.
Kế ton đang lm ở mảng nội bộ muốn chuyển sang, hoặc lm thm về kế ton thuế.
Kế ton muốn nhận lm bo co thuế ngoi giờ cho cch doanh nghiệp.
Kế ton thuế muốn nng cao nghiệp vụ, chuyn su, cập nhật chnh sch, luật thuế mới.
Gim đốc doanh nghiệp, cc nh quản l ti chnh học để gim st, kiểm tra, lập kế hoạch thuế
Lợi ch khi tham gia kha học Kế ton Thuế Chuyn su
Được trải nghiệm vo đời sống thực tiễn của doanh nghiệp thng qua nghin cứu v xử l khối lượng NVKTPS, chứng từ thực tế đồ sộ trong kha học
Được cc Kế ton trưởng, chuyn gia về Thuế trực tiếp đứng lớp,cầm tay chỉ việc, bồi dưỡng nghiệp vụ từ buổi đầu đến buổi cuối cng.
C khả năng giải quyết v xử l trọn vẹn cc cng việc về Thuế
C được phương php lm việc hiệu quả của 1 Kế ton thuế chuyn nghiệp với kỹ năng xử lý chứng từ hợp l, hợp lệ, hợp php theo Luật Thuế bảo ṿ được chi phí cho DN v c nhn người lao động.
C được phương php nghin cứu, xử l nghiệp vụ kinh tế pht sinh theo thng tư, Luật hiệu quả trước sự thay đổi thường xuyn của Luật Thuế hiện nay.
Được đo tạo kỹ năng xử l cng việc v tnh huống kho lo với cơ quan Thuế.
Được học trn phần mềm hỗ trợ k khai Thuế mới nhất.
Được tư vấn nghề nghiệp trong v sau kha học
Được học đến khi lm được việc th thi.
Được tặng 1 kha học hướng dẫn viết CV v phỏng vấn xin việc kế ton hiệu quả (giảng vin l trưởng phng nhn sự của cc cng ty, tập đon lớn).
Xem chi tiết kha học tại đy: học kế ton thuế